Hoeveel gesneuvelden liggen er nu eigenlijk op Ysselsteyn?

Hieronder een tijdlijn gebaseerd op krantenberichten en andere publicaties over de aantallen gesneuvelden die op Ysselsteyn liggen. Ik vermeld wat de krantenberichten schrijven over de begraafplaats, soms zie je tegenstrijdige berichten/cijfers. Dit zijn geen schrijffouten mijnerzijds maar ik neem de data over uit de talloze berichten die door de jaren heen geschreven zijn.
De informatie komt uit vele verschillende kranten, deze zijn online in te zien via Delpher.nl
De gebruikte foto’s zijn ansichtkaarten welke door de jaren heen zijn uitgebracht en eigen foto’s.

1946

Vanaf oktober 1946 werden de eerste gesneuvelden overgebracht naar Ysselsteyn, toen nog een kale zandvlakte. Deze ruim 3000 man kwamen vanaf de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Een krantenknipsel van 10 oktober 1946 meldt dat alle 23.000 “Duitsers” die nu nog verspreidt over Nederland liggen worden overgebracht naar Ysselsteyn. (Duitsers tussen aanhalingstekens daar het uiteraard niet allemaal Duitsers waren maar ook andere nationaliteiten).

1947

In mei 1947 wordt melding gemaakt dat ze momenteel de +- 1700 gevallen Duitsers die op de Grebbeberg begraven liggen worden overgebracht. Dit zijn de vakken CA,CB en CC. Verder spreken ze er over dat er tussen de 20- en 25.000 graven gedolven gaan worden.

1948

Augustus 1948 kunnen we lezen dat er reeds 10.000 Duitsers zijn overgebracht. Er worden er dan nog 20.000 verwacht!
Het idee was toen ook nog om voor de staatloze Nederlanders, Nederlandse SSers en NSBers een apart gedeelte in te richten.
Dit is nooit gerealiseerd en ze zijn verspreid over de begraafplaats. De reden hiervan is omdat ze bang waren dat een bedevaartsoord kwam als ze allen bij elkaar lagen.

1949

Er wordt in november melding gemaakt dat er in het graf van een Duitser in Geffen (NB) een aanzienlijke hoeveelheid munitie is aangetroffen. Op dat moment verwachten ze dat er nog 5 a 6000 graven geexhumeerd dienen te worden.

1950

Hans Sakkers maakt melding in zijn boek over Ysselsteyn dat het graf van Philipp Haller (AF-11-256) het 25.000ste graf is.
Find a grave maakt melding dat dit graf in november 1950 is aangelegd.

1951

De krant maakt in april melding dat half juli de begraafplaats opengesteld staat worden voor publiek. Tot op heden is de begraafplaats dus gesloten voor nabestaanden en andere bezoekers. Nabestaanden weten vaak niet waar hun geliefden liggen.
Ook wordt er gemeld dat er inmiddels bijna 26.000 Duitsers begraven liggen. Er liggen nog +-5000 Duitsers verspreid over het land maar deze zullen niet overgebracht worden, dit wordt expliciet vermeld. Van de 26.000 Duitsers die begraven liggen hebben er 15.000 reeds een wit betonnen kruis met aluminium naamplaat. De 5000 overige graven die dus niet overgebracht worden krijgen een idem wit kruis.

De begraafplaats gaat echter niet open in juli 1951.

1952

In februari schrijft de krant dat begin mei of juni de begraafplaats open gaat. Op 9.000 van de 24.000 graven zijn inmiddels naamplaten aangebracht.
Op 25 juni wordt bericht dat de aanstaande vrijdag de begraafplaats wordt geopend. Er liggen dan ruim 25.000 gesneuvelden volgens dit artikel. Ook wordt er melding gemaakt dat de begraafplaats een permanente status heeft gekregen daar het rijk de grond heeft aangekocht. De prijs was 5 cent per m2. Tevens zijn er op dat moment 45 graven uit de eerste wereldoorlog overgebracht.

1953

Op zondag 19 april zal de begraafplaats weer geopend worden voor bezoekers uit Duitsland. Het lijkt erop dat de begraafplaats dus enkel op zondagen open is. Er wordt weer gemeld dat er 24.000 gesneuvelden liggen.

1954

Op Allerzielen 1954 wordt op Ysselsteyn een herdenkingsplechtigheid gehouden waar ongeveer 1500 Duitsers op af kwamen.

1959

Laatste begrafenissen op Duits oorlogskerkhof luidt de kop op 9 januari. De laatste gesneuvelden welke uit Mook en Middelaar komen worden binnenkort overgebracht. Hierdoor komt het totale aantal op 31.200 gesneuvelden die dan op Ysselsteyn liggen.
In een ander bericht waarin bericht wordt over een Carillon wordt tevens gesteld dat er dan nog ongeveer 6.000 van 31.000 als Unbekannt begraven zijn.

1965

Een actie “Verzoening over de graven heen” zorgt ervoor dat er nu ook meisjes uit Duitsland werkzaam zijn op de begraafplaats. Dit om te zorgen voor verfraaiing van de begraafplaats waar dan 32.000 gevallen Duitsers liggen luidt het bericht.

1968

Konijnen belagen de begraafplaats. Ze schenden de graven en moeten dus weg. Afschieten was als oplossing aangedragen, maar dat was niet echt een succes daar de jagers met hun jachtgeweer ook de naamplaatjes van de graven kapot schoten en de achtergebleven hulzen werden ook niet op prijs gesteld door bezoekers. Het artikel rept over 31.400 graven.

1974

In een mooi artikel over Heinz-berthold Müller welke op bijzondere wijze was geïdentificeerd wordt gesproken over 31.500 graven. Er staat tevens bij dat het aantal groeit omdat de zoektocht naar vermiste Duitsers nog steeds doorgaat.

1976

Ysselsteyn wordt op 1 november aan de Duitsers overgedragen. De begraafplaats uiteraard, niet het plaatsje zelf.

1977

In mei 1977 wordt er begonnen om de bestaande betonnen kruisen te vervangen voor de huidige marmeren kruisen. De betonnen waren aan vervanging toe en er is gekozen voor een ander type kruis zonder ingelegde aluminium naamplaat maar een kruis waar de tekst in gegraveerd wordt. Er wordt dan een erg specifiek getal genoemd, namelijk 31.560 kruisen dienen vervangen te worden.

1981

De in 1977 gestarte vervanging van de grafkruisen is voltooid.

1986

In een paginagroot interview met Lodewijk Timmermans geschreven door Jan van Lieshout wordt melding gemaakt van 31.538 gesneuvelden. Dhr Timmermans maakt tevens melding dat er op dat moment ruim 26.000 gesneuvelden zijn geïdentificeerd en van 2.000 man zijn de namen bekend enkel weten ze niet waar ze liggen op de begraafplaats.
(De CWGC lost dit op door ergens op de begraafplaats stenen te plaatsen met de tekst “Known to be buried here on this cemetery” en dan de naam te vermelden. Echter met 2.000 onbekenden is dit niet realistisch)

Verder meldt het artikel dat de bomen die tussen de graven staan zijn geplant op de lege graven van gesneuvelden die zijn gerepatrieerd. Tot aan 1986 waren er er dit 250. Er kwamen er door de jaren heen wel 100 bij die nog gevonden werden in veldgraven. De repatriëringen verklaren kleine fluctueringen in de gravenaantallen. Als afsluiting meldt het artikel dat er maar liefst 50.000 bezoekers per jaar komen en dat dit aantal groeit, op Volkstrauertag komen er gemiddeld 5.000 bezoekers.

2021

Tot 2021 werd er op het centrale plein waar het groot kruis staat op de achterliggende steen gemeld “Op deze begraafplaats rusten 31.585 Duitse militairen” Deze steen heeft er jaren gestaan maar is inmiddels verwijderd vanwege de foutieve tekst. Niet het aantal maar de tekst Duitse militairen. Er rusten namelijk niet enkel Duitse militairen.

2022

De Volksbund maakt melding dat er 31.813 gesneuvelden liggen anno 2022. Dit is incl de slachtoffers uit de eerste wereldoorlog.
In mijn eigen database kom ik tot 31.750. Een klein verschil welke ik nog moet onderzoeken.
Feit is wel dat het niet bij deze 31.813 blijft, er is momenteel (november 2022) weer een Duits vliegtuig opgegraven met stoffelijke resten waardoor het aantal volgend jaar met minimaal 1 zal stijgen.

Gepubliceerd op: 24 november 2022. Auteur: John van den Boogaart. Laatst gewijzigd op: 1 februari 2024.

Leestijd: 4 minuten

Plaats een reactie