Duitse oorlogsgraven

Welkom op de site Oorlogsgraf.nl
Deze site richt zich op Duitse oorlogsgraven/begraafplaatsen in Nederland, België en Duitsland van zowel de eerste en de tweede wereldoorlog.
In Nederland is één grote Duitse begraafplaats, deze vind je in Ysselsteyn-Venray. Daarnaast liggen er nog diverse Duitsers begraven op algemene begraafplaatsen in Nederland. In België is de grootste WW2 begraafplaats van Duitsers in Lommel te vinden. Verder vind je er vele WW1 begraafplaatsen met Duitse graven. In Duitsland zijn talloze WW1 en WW2 begraafplaatsen met Duitse graven. Deze allemaal bezoeken is voor mij niet te doen, dus ik beperk mij tot de begraafplaatsen die in de grensstreek liggen.

Bij de meeste begraafplaatsen beperk ik mij tot het fotograferen van de begraafplaats ansich, maar op de begraafplaats Ysselsteyn ligt mijn interesse meer bij de graven zelf. In het bovenstaande menu kun je diverse info vinden over de begraafplaats en de personen die er liggen maar dan hoofdzakelijk gericht op statistieken en opvallende data. Voor persoonlijke informatie van alle gesneuvelden op Ysselsteyn verwijs ik je naar Find a Grave of naar het bezoekerscentrum van de begraafplaats zelf. Hier vind je een digitale database waar je veel info kunt opzoeken. Wil je weten wie er bijvoorbeeld allemaal in je woonplaats gesneuveld is dan kun je dat daar veelal vinden. Mocht je bepaalde informatie zoeken over gesneuvelden op Ysselsteyn dan mag je altijd een berichtje sturen. Ik beloof niet dat ik het antwoord weet, maar misschien kan ik je toch verder helpen.

Willkommen auf der Website Oorlogsgraf.nl

Diese Seite konzentriert sich auf deutsche Kriegsgräber/Friedhöfe in den Niederlanden, Belgien und Deutschland sowohl aus dem Ersten als auch aus dem Zweiten Weltkrieg. In den Niederlanden gibt es einen großen deutschen Friedhof, der sich in Ysselsteyn-Venray befindet. Darüber hinaus sind noch verschiedene Deutsche auf allgemeinen Friedhöfen in den Niederlanden begraben. In Belgien befindet sich der größte Friedhof für deutsche Soldaten des Zweiten Weltkriegs in Lommel. Außerdem gibt es dort viele Friedhöfe des Ersten Weltkriegs mit deutschen Gräbern. In Deutschland gibt es zahlreiche Friedhöfe des Ersten und Zweiten Weltkriegs mit deutschen Gräbern. Es ist für mich nicht möglich, alle diese Friedhöfe zu besuchen, daher beschränke ich mich auf die Friedhöfe in der Grenzregion.

Bei den meisten Friedhöfen beschränke ich mich auf das Fotografieren des Friedhofs selbst, aber auf dem Friedhof in Ysselsteyn liegt mein Interesse mehr bei den Gräbern selbst. In dem obigen Menü findest du verschiedene Informationen über den Friedhof und die Personen, die dort liegen, hauptsächlich aber Statistiken und auffällige Daten. Für persönliche Informationen über alle Gefallenen in Ysselsteyn verweise ich dich an Find a Grave oder an das Besucherzentrum des Friedhofs selbst. Dort findest du eine digitale Datenbank, in der du viele Informationen nachschlagen kannst. Wenn du beispielsweise wissen möchtest, wer alles in deinem Wohnort gefallen ist, findest du diese Informationen dort in der Regel. Wenn du bestimmte Informationen über die Gefallenen in Ysselsteyn suchst, kannst du mir jederzeit eine Nachricht schicken. Ich verspreche nicht, dass ich die Antwort weiß, aber vielleicht kann ich dir trotzdem weiterhelfen.


Gepubliceerd op: 13 september 2020. Auteur: John van den Boogaart. Laatst gewijzigd op: 1 februari 2024.

Leestijd: 2 minuten

Plaats een reactie