Oorlogsgraven

Leestijd: < 1 min.

Welkom op de site Oorlogsgraf.nl
In Nederland, maar voornamelijk daarbuiten vind je vele oorlogsbegraafplaatsen. Deze allemaal bezoeken is niet mijn doel en ook niet haalbaar.
Op deze site vind je dus mijn selectie van Nederlandse en Duitse oorlogsbegraafplaatsen van de tweede wereldoorlog. Hiernaast bezoek ik jaarlijks in Vlaanderen de slagvelden van de eerste wereldoorlog en de talloze begraafplaatsen in die regio. 
De eerste wereldoorlog spreekt in Nederland wat minder aan daar wij hier niet actief bij betrokken waren. Voor de vele begraafplaatsen uit de grote oorlog moeten we dus onder andere naar België en Frankrijk. 

Mijn interessegebied is echter vrij breed. Ik richt mij dus niet enkel op Nederlandse en Duitse oorlogsbegraafplaatsen maar ook op de vele geallieerde dodenakkers. Deze behandel wat ik minder frequent.
De Duitse oorlogsbegraafplaats te Ysselsteyn bezoek ik echter vrij frequent daar ik me verdiep in de diverse personen die daar liggen. 

Willkommen auf der Website Oorlogsgraf.nl.
In den Niederlanden, aber vor allem im Ausland, finden Sie viele Kriegsfriedhöfe. Sie alle zu besuchen, ist nicht mein Ziel und auch nicht durchführbar.
Auf dieser Website finden Sie daher meine Auswahl an niederländischen und deutschen Kriegsfriedhöfen des Zweiten Weltkriegs. Darüber hinaus besuche ich jedes Jahr in Flandern die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs und die zahlreichen Friedhöfe in dieser Region.
Der Erste Weltkrieg spricht in den Niederlanden weniger an, da wir hier nicht aktiv beteiligt waren. Für die vielen Friedhöfe des Großen Krieges müssen wir unter anderem nach Belgien und Frankreich.
Mein Interessengebiet ist jedoch recht breit. Ich richte mich daher nicht nur auf niederländische und deutsche Kriegsfriedhöfe, sondern auch auf die vielen alliierten Soldatenfriedhöfe. Ich behandle diese jedoch weniger häufig.
Ich besuche jedoch den deutschen Kriegsfriedhof in Ysselsteyn häufig, da ich mich in die verschiedenen Personen, die dort begraben liegen, einlese.