Duitse rangen en hun afkortingen op Ysselsteyn

Leestijd: 2 min.

Op de meeste graven in Ysselsteyn staat de rang of onderdeel van de gesneuvelde. Hieronder staan 2 lijsten van de Duitse rangen en titels die ik tot op heden ben tegen gekomen. Let wel, de lijsten bevatten dus enkel rangen, functies en titels die je op Ysselsteyn kunt vinden. Sommige graven hebben geen rang of titel, vaak zijn dit dan burgers of de rang is simpelweg niet bekend. Toch heb ik rangen en functies opgenomen in de lijst die niet op de steen vermeldt staan maar welke ik via de Sterbeurkunde alsnog heb achterhaalt.
De lijsten zijn onderverdeeld tussen manschappen/onderofficieren en Officieren. Onderofficieren is dus tot en met sergeant-majoor en officieren beginnen vanaf Luitenant tot aan generaal. Ambtenaren hadden veelal een titel, geen rang. Deze kun je ook in de lijsten vinden.

Een goede webpagina met allerlei rangen kun je hier vinden. Van allerlei onderdelen staan hier de bijbehorende rangen vermeld, van hoog naar laag.

SS-rangen

Sommige rangen kom je bij verschillende onderdelen van de Duitse krijgsmacht tegen en aangezien er zoveel verschillende onderdelen zijn is het categoriseren hierop voor mij ondoenlijk. De lijsten bevatten dus enkel de afkorting, volledige naam, uitleg (indien beschikbaar) en de NL-equivalent. 
De rangen zijn nooit voorzien van de letters SS. Bepaalde rangen komen echter enkel voor bij de SS, SA of een ander Nationaal socialistisch onderdeel en hiervan kun je dus aan de steen afleiden of ze bij deze onderdelen dienden. Bepaalde kruisen van NSKK-gesneuvelde zijn bijvoorbeeld wel voorzien van “NSKK” voor de rang. 
Het komt ook voor dat er bijvoorbeeld gewoon “Soldat” staat terwijl er een SSer begraven ligt met een andere rang. Wat de specifieke reden hiervan is is mij onduidelijk. 

Updates

De lijst is anno 2022 behoorlijk compleet al zal hij nooit 100% compleet worden van soldaat tot generaal van elk onderdeel als deze niet op Ysselsteyn liggen.  Daar is deze lijst ook niet voor bedoeld. Het is puur ter info om te laten zien wat voor diversiteit er ligt op Ysselsteyn, niet om een zoveelste lijst met rangen online te zetten. Ik update de lijst waar nodig. De betekenissen vul ik tzt uiteraard aan.

Van sommige rangen kon ik nog niet achterhalen wat ze betekenen. Googlen op afkortingen is lastig. De standaard afkortingen staan wel overal online, de afwijkende zijn niet/lastig te vinden.  Mocht je afkortingen in de lijst zien staan die nog niet ingevuld zijn, graag een reactie. Bij fouten ook graag een correctie. Vakken in fel geel twijfel ik aan de juistheid.
De lijsten zijn alfabetisch gesorteerd, niet op rang.

Gebruikte bronnen:
– Kriegsprache Ed Thomas
– Amter abkurzungen,Aktionen des NS staates KG Sauer

Afkortingen manschappen & Onderofficieren

Afkortingen Officieren

AfkortingVolledigBetekenis
ASS.ARTZAssistenzarztHulp van Oberartz met de rang 2e Luitenant.
FLG.INGFliegende IngenieurLuchtvaart ingenieur met de rang van 2e Luitenant.
GEN.ARZTGeneral ArztLaagste generaalsrang tijdens WW2 onder de artsen.
GEN.LTGeneral LeutnantOp één na hoogste generaal.
GEN.MAJORGeneral MajorRang onder General Leutnant.
HBTSTUF.HauptsturmführerSS rang voor Hauptmann (kapitein).
HPTM.HauptmanKapiteinsrang bij oa Heer en Luftwaffe.
HPTM.D.POL.Hauptmann der PolizeiKapitein bij de oa Ordnungspolizei.
HILFSZOLLSEKR.HilfszollsekretärOnderofficier bij de Zollgrenzschutz (grensbewaking).
ING.IngenieurIngenieur-Technicus.
KAPT.Z.SEEKapitän zur seeKriegsmarinerang. Vergelijkbaar met Kolonel.
KPTLT.Z.SKapitänleutnant zur see Kriegsmarinerang.
KPTLT.KapitänleutnantKriegsmarinerang. Boven 1e Luitenant
K.KAPT.KorvettenkapitänKriegsmarinerang. Vergelijkbaar met Majoor.
K.KAPT.Z.SKorvettenkapitän zur see
KRGS.GER.RATKriegsgerichtratJurist vaak in de rang van Majoor.
LT.LeutnantLuitenant bij de Wehrmacht.
LTN.Leutnant
LT.Z.SLeutnant zur seeLaagste officiers rang bij de kriegsmarine.
MAJ.MajorMajoor.
MAJOR I.G.Major im GeneralstabMajoor in generaalsstaf.
MAR.-SEKR.Marine-sekretär?
MAR.STBS.ARTZMarinestabsartzArts binnen Kriegsmarine met de rang vergelijkbaar met Kapitänleutnant.
MAR.VERW.ASSOnbekend?
POL.KOMM.Polizeikommissar'?
OB.APOTHOberapothekerApotheker met de rang 1e Luitenant.
OB.ARZTOberarztArts met de rang 1e Luitenant.
OB.INSPOberinspektorBeambte binnen de luftwaffe met de rang van Kapitein.
OB.FELDARTZ.OberfeldartzArts met de rang Luitenant Kolonel.
OB.INGOberingenieur?
OBLT.D.POL.Oberleutnant der Polizei
OB.ST.INT.?
OBERSTVET.OberstveterinairDierenarts met de rang van Kolonel.
OWERKM.OberwerkmeisterLuitenant bij bijv de Reichsbahn.
POL.OB.INSP.Polizei Oberinspektor?
OB.ASS.ARTZ.Oberassistent artz (vermoedelijk) Arts met de rang 1e luitenant
OB.PFARRER.OberpfarrerKapelaan-Aalmoezenier
OBFHR.Z.SOberfähnrig zur seeAspriantofficier bij de Kriegsmarine.
OB.STBS.ARZTOberstabsarztArts met rang van majoor.
OB.ST.INTOberstabsintendantAdministratieve functie. Rang vergelijkbaar met (kolonel?)
OB.STBS.VET.OberstabsveterinärDierenarts met de rang Majoor
OBERST.OberstKolonel.
OBERST.LTOberstleutnantLuitenant kolonel.
OBLT.OberLeutnantLuitenant 1 bij verschillende onderdelen
OSTUF.(SS)ObersturmführerRang bij de SS te vergelijken met 1e luitenant.
REG.INSPRegierungsinspektorAdministratieve beambte bij de Kriegsmarine. Rang vergelijkbaar met 1e luitenant.
REG.RATRegierungsratBestuursfunctie bij een bepaald onderdeel
REG.BAURATRegierungsbauratAdministratieve beambte bij overheidsgebouwen. Rang vergelijkbaar met majoor.
REV.LT.D.POL.Revier-Leutnant der PolizeiLuitenant bij de Schützpolizei
RP-SEKRReichspost-Sekretär?
RITTM.RittmeisterKapitein bij cavalerie
SONDFHR.ZSonderführer (Z)Vergelijkbaar met Leutnant. De Letter Z verklaart de hoogte van de rang. Je hebt B-K-Z-O-G waarbij O&G onderofficieren zijn.
ST.ARZTStabsartzArts bij de Wehrmacht met de rang Kapitein
STUBAF.(SS) SturmbannführerRang bij de SS te vergelijken met Majoor.
ST.VET.StabsveterinärDierenarts met de rang Kapitein.
ST.ZAHLMSTR.StabszahlmeisterBeheert geldstromen binnen defensie. Vergelijkbare rang is Kapitein.
TECHN.INSP.Technischer inspektorTechnische beambte bij de Kriegsmarine. 1e Luitenant ter zee.
USTUF(SS)UntersturmführerRang bij de SS te vergelijken met Luitenant.
ZOLLINSP.Zoll inspektorDouanier.
1.ING.Erste IngenieurEerste ingenieur
II.INGZweiter IngenieurTweede ingenieur
3.INGDritte IngenieurDerde ingenieur
II.OFFZ.Zweiter OffizierRang bij de Kriegsmarine.