Info Oorlogsgraf

Welkom op de site Oorlogsgraf.nl
In Nederland, maar voornamelijk daarbuiten vind je vele oorlogsbegraafplaatsen. Deze allemaal bezoeken is niet mijn doel en ook niet haalbaar.
Op deze site vind je dus mijn selectie van Nederlandse en Duitse oorlogsbegraafplaatsen van de tweede wereldoorlog. Hiernaast bezoek ik jaarlijks in Vlaanderen de slagvelden van de eerste wereldoorlog en de talloze begraafplaatsen in die regio.
De eerste wereldoorlog spreekt in Nederland wat minder aan daar wij hier niet actief bij betrokken waren. Voor de vele begraafplaatsen uit de grote oorlog moeten we dus onder andere naar België en Frankrijk.

Mijn interessegebied is echter vrij breed. Ik richt mij dus niet enkel op Nederlandse en Duitse oorlogsbegraafplaatsen maar ook op de vele geallieerde dodenakkers. Deze behandel wat ik minder frequent.
De Duitse oorlogsbegraafplaats te Ysselsteyn bezoek ik echter vrij frequent daar ik me verdiep in de diverse personen die daar liggen.

Nederlandse oorlogsgraven Maastricht deel II

Een poosje geleden tijdens een oorlogsgravenrondrit de begraafplaats aan de Tongerseweg in Maastricht bezocht.Op de ererotonde nr 10 naast vak R vind je diverse Nederlandse oorlogsgraven.Het bezoek aan deze begraafplaats is goed te combineren met bijvoorbeeld de Amerikaanse begraafplaats in Margraten of met fort Eben Emael. Deel I van de Nederlandse oorlogsgraven rondom de rotonde …

Lees verder

Ysselsteyn-Vak CE

Loop bij binnenkomst linksaf het veld met de WW1 graven en sarcofaag op en loop verder door naar links tot je bij vak CE komt. Dit is het 3e vak vanaf het centrale pad gezien tegen de bosrand.In de grond liggen vierkante blokken met daarop de vak-letters waar je ook een vak aan kunt herkennen …

Lees verder

Hoeveel gesneuvelden liggen er nu eigenlijk op Ysselsteyn?

Hieronder een tijdlijn gebaseerd op krantenberichten en andere publicaties over de aantallen gesneuvelden die op Ysselsteyn liggen. Ik vermeld wat de krantenberichten schrijven over de begraafplaats, soms zie je tegenstrijdige berichten/cijfers. Dit zijn geen schrijffouten mijnerzijds maar ik neem de data over uit de talloze berichten die door de jaren heen geschreven zijn.De informatie komt …

Lees verder

Ysselsteyn-Vak CI

Als je bij binnenkomst op de begraafplaats linksaf gaat langs het WW1 veld dan ligt links daarvan vak CI.In de grond liggen vierkante blokken met daarop de vak-letters waar je ook een vak aan kunt herkennen en op de begraafplaats staat sinds 2022 een plattegrond. Voormalige begraafplaatsen In dit vak zijn de gesneuvelden overgebracht vanaf …

Lees verder

Kindsoldaten op Ysselsteyn

Bijna 1300 kindsoldaten staan er op de lijst onderaan deze pagina. Maar wat zijn eigenlijk kindsoldaten? Tegenwoordig is dit vastgelegd in het Verdrag inzake de rechten van het kind. Een kindsoldaat is een kind dat dienstdoet in een regeringsleger of in een georganiseerde gewapende politieke groep. Het gaat hierbij niet alleen om betrokkenheid bij gevechten, …

Lees verder

Ysselsteyn-Vak BK

Loop via het centrale pad richting het groot kruis en het derde vak aan je linkerhand is vak BK.In de grond liggen vierkante blokken met daarop de vak-letters waar je ook een vak aan kunt herkennen en op de begraafplaats staat sinds 2022 een plattegrond. Voormalige begraafplaatsen In dit vak zijn de gesneuvelden overgebracht vanaf …

Lees verder

Ysselsteyn-Vak BB

Loop via het centrale pad net voorbij het WW1 perk met sarcofaag, het eerste vak aan je linkerhand is vak BC en het vak ernaast is BB.In de grond liggen vierkante blokken met daarop de vak-letters waar je ook een vak aan kunt herkennen en op de begraafplaats staat sinds 2022 een plattegrond. Voormalige begraafplaatsen …

Lees verder

Verzamelgraven op Ysselsteyn

Op de begraafplaats zie je een zee van dezelfde grijze kruisjes. Wijk je echter van het centrale pad af dan kom je in een paar vakken wat afwijkende stenen tegen. Dit zijn rechthoekige staande stenen met daarop meerdere namen.Dit zijn zogenaamde verzamelgraven. Verwar ze niet met de kameradengraven welke aan de dwarspaden liggen links en …

Lees verder